Shopping Cart
No items added.
Language:

Personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I samband med registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Newsletter